Q: Krediti ar mqonda da chamomejra tanxa vis mivmarto

5/22/2020 12:18:58 PM
rockako

Weria smsshi rom kreditma chamogawrat? 

5/22/2020 12:20:27 PM
rockako

??? 

5/22/2020 12:24:47 PM

Ar mqonda krediti chartuli mqonda ot xi miqsi

5/22/2020 12:30:06 PM
rockako

110101 ze dareke da programulad gadaamowmeben

5/22/2020 12:34:25 PM