Q: exla ragac gaavaaktiure shemtxvevit da vergavige ra

5/22/2020 7:08:05 PM
rockako

Ra tarifi chagertod? 

5/22/2020 7:16:52 PM