Q: როგორ გავაააქტიურო ტარიფი “ერთი” ისევ?

აღნიშნული ტარიფით ვსარგებლობდი თუმცა თანხის შეტანა დამავიწყდა და გამიუქმდა,როგორ დავიბრუნო ისევ?

10/10/2020 1:20:13 AM
ბილაინის ფანი

Gamarjoba. Sanam msgavs sms shetavazebas ar miigebt, ver chartavt

10/10/2020 1:42:45 AM