Q: როგორ გავთიშოთ Funbox?

არ გაგვიაქტიურებია ეს სერვისი, გასათიშად ვკრიბავთ *1020 რომ დაირეკება და შემდეგ ვკრიბავთ 5 არ რეაგირებს

11/19/2020 8:29:42 PM
davitidato.

funbox-ის სერვისების გამოსართავად უნდა აკრიფო რამოდენიმე კოდი:  ანეკდოტების გათიშვა  *1020*3#ok ;      გაცნობის გათიშვა *1020*1#ok;  პლეერის   გათიშვა  *1020*2#ok

11/19/2020 9:50:40 PM
davitidato.

სხვა შეკითხევები თუ არ გაქვთ გთხოვთ შემიფასეთ თვარსკლავით

11/19/2020 9:51:13 PM
davitidato.

11/19/2020 9:51:17 PM
davitidato.

5

11/19/2020 9:51:23 PM