Q: ბილაინიდან ბილაინზე თანხა როგორ გადავრიცხო?

???????

1/12/2021 7:54:09 AM
@Gio_Beeline

თანხის გადასარიცხად აკრიფეთ *145*აბონენტის ნომერი*თანხა# და ok.

1/12/2021 8:17:40 AM
@Gio_Beeline

სხვა შეკითხვა ხომ არ გაქვთ?

1/12/2021 8:17:52 AM
@Gio_Beeline

თუ სხვა შეკითხვა არ გაქვთ გთხოვთ შეაფასოთ ჩემი პასუხი ხუთი ვარსკვლავით გმადლობთ წინასწარ

1/12/2021 8:18:06 AM