Q: Xmovani

Paketi

6/13/2021 11:28:37 PM
Gio_Beeline

ხმოვანი პაკეტის ჩასართავად აკრიფეთ *111# OK და მიყევით ინსტრუქციას. პაკეტების ჩართვა შეგიძლიათ ასევე ბილაინის აპლიკაციით

6/14/2021 2:12:54 PM
Gio_Beeline

დამატებითი შეკითხვა ხომ არ გაქვთ?

6/14/2021 2:13:05 PM
Gio_Beeline

თუ სხვა შეკითხვა არ გაქვთ გთხოვთ შეაფასოთ ჩემი პასუხი ხუთი ვარსკვლავით გმადლობთ წინასწარ

6/14/2021 2:13:16 PM