Q: გამარჯობა მაინტერესებს თუ არის შესაძლებელი რომ კონკრეტული ნომრის ზარი მოვისმინო. საჭიროა ძალიან

6/15/2021 1:32:16 PM
Gio_Beeline

სამწუხაროდ, არა. დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ოპერატორს 110101_ზე და ოპერატორი მოგაწვდით სრულ ინფორმაციას.

6/15/2021 1:53:23 PM
Gio_Beeline

დამატებითი შეკითხვა ხომ არ გაქვთ?

6/15/2021 1:53:34 PM
Gio_Beeline

თუ სხვა შეკითხვა არ გაქვთ გთხოვთ შეაფასოთ ჩემი პასუხი ხუთი ვარსკვლავით გმადლობთ წინასწარ

6/15/2021 1:53:47 PM