Q: Xmovani

Paketi

6/15/2021 2:26:27 PM
Anouki

200 წუთი ბილაინზე - 2₾. კოდი- *110*36#

500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან - 10₾ . კოდი -*110*122#

100 წუთი ქალაქის ქსელებთან სასაუბროდ - 2₾ . კოდი -*110*1#

ულიმიტო წუთები ყველა ქსელთან - 16₾. კოდი -*110*16#

გთხოვთ შეაფასოთ ჩენი შეკითხვა ხუთი ვარსკვლავით

 

 

6/16/2021 1:52:43 PM
Anouki

გთხოვთ შეაფასოთ ჩენი პასუხი ხუთი ვარსკვლავით

6/16/2021 2:01:58 PM

579065301 am nomris tarifi mitxarit

6/16/2021 2:09:41 PM