საჭირო ნომრების კომბინაცია

ბალანსის შემოწმება
ძირითადი ბალანსი *102#
სატარიფო ხაზი „ყველაფერი“ წუთები, sms, ინტერნეტი *155#
სატარიფო ხაზი „ფრივოლუშენი“ წუთები, sms, ინტერნეტი *155#
ინტერნეტ პაკეტები *107#
სმს პაკეტები *105#
ხმოვანი პაკეტის ბალანსის შემოწმება *107#
მიქს პაკეტების შემოწმება *125#
როუმინგის ინტერნეტ პაკეტები *106#
ტელეფონის ბონუსის დარჩენილი იუნიტები *130#
ანგარიშის შევსება / მართვა
მობილური გადარიცხვა *145*ტელეფონის ნომერი*გადასარიცხი თანხა#OK
ბალანსის შევსება საზღვარგარეთიდან მომსახურებით სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაციასაიტზე www.ding.com
საკუთარი ნომრის გაგება *110*00#OK