საჭირო კომბინაციები

ბალანსის შემოწმება
ძირითადი ბალანსი *102#
სატარიფო ხაზი „ყველაფერი მაქსი" წუთები, SMS, ინტერნეტი *155#
სატარიფო ხაზი „ფრივოლუშენი“ წუთები, SMS, ინტერნეტი *155#
ინტერნეტ პაკეტები *107#
სმს პაკეტები *105#
ხმოვანი პაკეტის ბალანსის შემოწმება *107#
მიქს პაკეტის შემოწმება *125#
როუმინგის ინტერნეტ პაკეტები *106#
ტელეფონის ბონუსის დარჩენილი ერთეულები *130#
პარასკევის აქცია *101#
თამაშის ბონუსი *708#
ბილაინ კრედიტის დავალიანება *147#
ანგარიშის შევსება / მართვა
მობილური გადარიცხვა *145*ტელეფონის ნომერი*გადასარიცხი თანხა#
ბალანსის შევსება საზღვარგარეთიდან მომსახურებით სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაციასაიტზე www.ding.com
საკუთარი ნომრის გაგება *110*00#
მომსახურებები
როუმინგის აკრძალვა - დეაქტივაცია *110*130#
ნომრის დაფარვა - 0 ლარი *110*071#
ნომრის დაფარვა - დეაქტივაცია *110*070#
ნომრის ამომცნობი - 2 ლარი *110*171#
ნომრის ამომცნობი - დეაქტივაცია *110*170#
ზარის ლოდინი - 0 ლარი *43#
ზარის ლოდინი - დეაქტივაცია #43#
სმს ანტისპამი - 0 ლარი *297#
ვინ დარეკა - 0 ლარი *170# და მიყევი ინსტრუქციას
არის კონტაქტი - 0 ლარი *170# და მიყევი ინსტრუქციას